Verner Von Heidenstam

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Verner von Heidenstam foddes 1859 och dog pa sin gard Ovralid i Motala 1940. Heidenstam ar nog mest kand och uppskattad i vara dagar for sin diktning. Han debuterade med diktsamlingen Vallfart och Vandringsar 1888 och sedan kom Dikter, Ett folk och Nya dikter i foljd. Han var ledamot i Svenska Akademien och mottog Nobelpriset 1916. Hans dikter har tonsatts av bland andra Stenhammar och Peterson-Berger. Har ar samtliga av hans dikter samlade och de uppvisar en bredd fran osterlandska anekdoter pa vers, via nationalepos till genial enkelhet och naivitet. Till denna utgava har Heidenstam-kannaren Per I. Gedin skrivet ett nytt forord. Las aven hans engagerande och heltackande biografi over Heidenstam.