David Fincher

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

90'laryn 2. yarysy sinema endüstrisi icin cok parlar yyllar oldu. Bu yyllarda bir cok yeni yetenek ortaya cykmy? ve sinemaya yeni bir baky? acysy kazandyrmy?tyr. Bu baky? acysy hayatymyza , iyi ve kötü yanlarymyza ve problemlerimizle ilgili mesajlar vermektedir.
Bu dönemde bir yönetmen sadece iki filmle di?erlerinin arasyndan syyrylyp büyük de?i?ikli?i yaratmy?tyr. Bu yönetmen David Fincher'dyr. Seven ile Fight Club 90'lara damgasyny buran iki film olarak akyllara yazylmy?tyr.
Seven inanylmaz yöntemlerle yedi günahy i?leyen insanlary öldüren psikopat bir katilin be?ine dü?en iki dedektifi konu alyyor. Brad Pitt filmde William Somerset'in (Morgan Freeman) yanyna atanan yeni dedektif David Mills'i canlandyryyor. Sistematik ve yaratycy katil bütün cinayetlerini ince ayryntysyna kadar planlamy?tyr ve iki dedektif onlara yakla?tykca, sabyrlar yapaca?y, kanly terörünü tamamlamak icin hazyrlady?y ?ok edici kar?ylamayy bekler.
Fight Club bütün huzuru köklü hastalyklylara ve ba?ymlylara yardym gruplaryna katylmaktabulan bo?lukta kalmy?, yalnyz ve amacsyz bir adam tarafyndan sunulmaktadyr. Bir zaman sonra bu gruplara katylmaya devam ederken onun gibi turist olan Marla Singer ile tany?yr ve icindeki buldu?u bütün huzuru kaybeder. Ancak her nasylsa bir i?i gezisinden dönerken ucakta Tyler Durden ile tany?yr. Bunlar bir ?ekilde cok iyi arkada? olurlar ve beraber bir dövü? kulübü kurarlar. Bir süre sonra bu kulüp erkeklerin en önem verdikleri ?ey haline gelir ve kulüp ülke capynda büyümeye ba?lady?ynda i? cy?yryndan cykmaya ba?lar.
Bu iki film insanlaryn hayat tarzlaryny, ya?am bicimimizin bizi sahip…