Hegel, Communisme en Nazisme

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

2. Hegels Phanomenologie des Geistes 2
3. Hegels invloed op het communisme en nazisme 5
4. Het gevaar van een naieve benadering 8
Het is vreemd dat in de meeste gevallen Nietzsche wordt aangewezen als de grote beweger van totalitaire politieke stromingen. Deze filosoof is in zijn werk duidelijk beinvloed door Hegel en heeft veel van zijn ideeën overgenomen.
Geen enkele filosoof kan om het werk van Hegel heen. Zijn werk speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de politiek in de 19e eeuw. Het lijkt erop dat veel totalitaire politieke stromingen delen van zijn gedachtegoed hebben overgenomen. Het communisme en nazisme lijken bijvoorbeeld gefundeerd op Hegels concept van het Absolute en de Weltgeist.
Ik zal in dit werkstuk ingaan de vraag beantwoorden waarom het volgens Hegel noodzakelijk is dat wij niet op een naieve manier een beroep doen op het concept van het Absolute. Ik zal het antwoord op deze vraag geven door Hegels ideeën te vergelijken met totalitaire politieke stromingen.
Om deze vraag zo goed mogelijk te beantwoorden is het noodzakelijk om Hegels werk ten dele te beschrijven. In de tweede paragraaf zal daarom zijn Phanomenologie des Geistes worden beschreven. Hierna zal ik in de derde paragraaf Hegels invloed op het communisme en nazisme schetsen aan de hand van de in paragraaf twee naar voren gekomen ideeën. In de vierde en laatste paragraaf zal ik duidelijk maken wat deze totalitaire regimes missen in hun benadering van het Absolute en in de conclusie zal ik tot een antwoord komen op de hiervoor gestelde vraag.
2. Hegels Phanomenologie des Geistes
Georg Wilhelm Friedrich Hegel leefde van 1770 tot 1831. Zijn belangrijkste werk is de Phanomenologie des Geistes (1807) en het is ook het eerste van slechts vier werken. De fenomenologie is de filosofische stroming die uitgaat van de verschijningsvormen van de objecten, dit boek gaat dan ook over de verschijningsvormen van de Ge…