De nogne trer

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

1.Indledning…………………………………….. side 3
2. Resumé af bogen……………………………….. side 4
3. Holger og Gerdas forhold……………………….. side
4. Personkarakteristik af hovedpersonerne…………… side
5. F?llesskabet i gruppen…………………………. side
6. Tema…………………………………………. side
7. Konklusion……………………………………. side
8. Litteraturliste……………………………….. side
Med omtrent 3000 timers sendetid på TV og utallige siders stof i aviserne er emnet 2. verdenskrig og frihedsk?mperne en ting som vi i de sidste par måneder har hort om til hudloshed. Ikke desto mindre mener jeg at det er et sp?ndende emne at skrive om, da det er en epoke i Danmarks historie som ikke bor gå hen i glemsel.
Tage Skou-Hansens roman “De nogne tr?er” giver et lidt andet syn på modstandsbev?gelsen end det g?ngse hvor de stolte frihedsk?mpere drager i kamp mod overmagten for til sidst at tvinge den til fode. I denne roman bliver medlemmerne af frihedsbev?gelsen skildret som almindelige mennesker, med almindelige problemer som forelskelser, nederlag og usikkerhed.
Jeg vil i analysen af denne roman forst starte med et kort resumé, derefter vil jeg tage fat på: Holger og Gerdas forhold, så en karakteristik af hovedpersonerne, udviklingen i forholdet mellem Holger og Kjeld og til sidst f?llesskabet i gruppen.
I min konklusion vil jeg samle op på analysen, se på livssyn og fort?lle om hvad der er blevet af de frihedsk?mpere der overlevede krigen. Hvad med deres born, er de på nogen måde blevet berort af deres f?dres engagement i frihedskampen.
Når der efter et citat står (s. xx), betyder det at det er en henvisning til romanen “De nogne tr?er”.
Romanens hovedperson er Holger der sammen med den noget ?ldre k…